Atļaujas un licences

  >    >  Atļaujas un licences

DSSLegal komandai pateicoties ilggadējai sabiedriskās ēdināšanas tīklu, alkoholisko dzērienu vairum un mazum tirgotāju, kā arī citu akcīzes preču aprites uzņēmumu apkalpošanai ir uzkrāta milzīga pieredze darbā ar dažādu licenču iegūšanu un komunikāciju attiecīgajās valsts un pašvaldību iestādēs.