Nekustamā īpašuma juridiskā izpēte pirms iegādes

  >    >  Nekustamā īpašuma juridiskā izpēte pirms iegādes

Pirms jebkura nekustamā īpašuma iegādes būtu svarīgi pārliecināties arī par apgrūtinājumiem, kas jau ir reģistrēti uz nekustamo īpašumu, pieprasot zemesgrāmata izziņu par attiecīgo nekustamo īpašumu. Šī ir publiski pieejam informācija jebkuram, taču nereti bez profesionālas juridiskās palīdzības neiztikt, lai saprastu, kas šajā izziņā ir rakstīts.

Papildus informāciju par nekustamo īpašumu (ēku, būvēm, zemes gabalu) ir iespējams iegūt no kadastra informācijas sistēmas, jo nereti faktiskā situācija dabā atšķiras no tā, kas ir fiksēta valsts publiskajos reģistros. Īpaši tas attiecas uz nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir dzīvoklis, ēka vai būve, kurā ir nelikumīgi veikta būvniecība. Iegādājoties šādu īpašumu un, nezinot par to, nelikumīgās būves “legalizācija” var izmaksāt krietni vairāk, nekā jaunais īpašnieks par to ir gatavs maksāt.

DSSLegal juristi Jums palīdzēs veikt nekustamā īpašuma juridisko izpēti, kurā tiks izvērtēta, informācija par lietu tiesībām, kas apgrūtina nekustamu īpašumu, dažādas aizsargjoslas, ceļa servitūti, nomas vai ķīlas tiesības. Nelielās izmaksas šādam mūsu pakalpojumam atsvērs tās juridiskās problēmas, kas nākotnē varētu rasties, ja Jūs iegādāsieties nekustamo īpašumu bez šāda juridiska izvērtējuma.

IZMAKSAS:

  • 5 EUR – Zemesgrāmatas izdruka;
  • 2,50 – 15,00 – Valsts zemes dienesta izdruka, atkarība no nepieciešama informācijas apjoma;
  • 40 EUR – DSSLegal pakalpojuma izmaksas par vienu nekustamo īpašumu (viens kadastra Nr.).