Mazās alus darītavas sertifikāts

  >    >  Mazās alus darītavas sertifikāts

Būtiskākie Mazās alus darītavas sertifikāta iegūšanas procesā:

 • Mazās alus darītavas sertifikāts nepieciešams alus ražotājiem, kuru gada ražošanas apjoms nepārsniedz 50 000 hektolitru;
 • Sertifikāta saņemšanai jāiesniedz aizpildīts iesniegums mazās alus darītavas statusa iegūšanai, kuram jāpievieno telpu inventarizācijas plāns un nomas līgums vai īpašuma tiesību apliecinošs dokuments.
 • Sertifikāta iegūšanu ir tiesīgi pieprasīt komersanti, kas ir reģistrējuši vienu vai vairākas akcīzes preču noliktavas un alus ražošanu, ka darbības veidu;
 • Uz dokumentu iesniegšanas brīdi komersantam nedrīkst būt aktuālu nodokļu parādu;
 • Dokumenti tiek iesniegti elektroniski, izmantojot VID EDS sistēmu.
 • 30 dienu izskatīšanas termiņš;
 • DSSLegal pakalpojums ietver:
  • Dokumentu sagatavošana iesniegšanai VID;
  • komunikācija ar VID, tajā skaitā par iespējamu izskatīšanas termiņa samazinājumu;
  • nepieciešamības gadījumā konsultēšana iesnieguma iesniegšanai EDS sistēmā;
  • valsts nodevas apmaksas koordinēšana.
 • IZMAKSAS:
  • Nodokļu likmes saskaņā ar likumu “Par akcīzes precēm”;
  • 80 EUR DSSLegal pakalpojuma izmaksas.