Līgumu izskatīšana un apliecināšana

  >    >  Līgumu izskatīšana un apliecināšana

Pretēji vispārpieņemtam advokātu biroju apgalvojumam, ka darījumu juridiskajā nostiprināšanā (līguma parakstīšanā) nav nebūtisku lietu, mēs pamatojoties uz DSSLegal juristu lielo pieredzi ar komercdarbību un nekustamo īpašumu saistītu līgumu caurskatīšanā un gatavošanā uzdrīkstamies domāt, ka šāda apgalvojuma uzturēšana  ir izdevīga pakalpojumu sniedzējiem, kuru darbs tiek atalgots atbilstoši patērētajam laikam.

Mūsuprāt katrā līgumā, atkarībā no tā mērķa ir virkne būtisku lietu, kurām ir jābūt atbilstoši aprakstītām konkrētajā līgumā un ir dažas lietas, kuras pavisam noteikti konkrētajā līgumā nedrīkst būt minētas.

Jūsu partnera atsūtīts līgums, kurš nav gramatiski korekti noformēts ar nepievilcīgu izteiksmes formu un grūti pārskatāmu tekstu nav iemesls šī līguma neparakstīšanai, ja vien tajā ir aizsargātas Jūsu intereses un nav atsauces uz nesamērīgiem līgumsodiem, personīgo galvojumu, šķirējtiesu un citām konkrētajā darījuma nepieņemamām lietām.

DSSLegal juristi palīdzēs Jums 24h laikā pieņemt lēmumu apliecinot, ka konkrētais līgums ir parakstāms, vai arī norādīsim uz minimāli nepieciešamajām izmaiņām līgumā tā parakstīšanai.

Sūtiet līgumu uz info@dssl.lv un mēs sazināsimies ar Jums stundas laikā.

 

Pakalpojuma veidsLīguma izskatīšana
Līguma 1 lpp. (max 2000 zīmes ar atstarpēm)5 EUR par 1 lpp.
(10 EUR minimums)