Nekustamais īpašums

Real estate legal advice

Darījumos ar nekustamo īpašumu iesakām būt īpaši piesardzīgiem un piesaistīt speciālistu. Šīs samērā nelielās juridisko pakalpojumu izmaksas ļaus Jums izvairīties no potenciāliem krāpnieciskiem riskiem, ietaupīt Jūsu laiku un iepriekš paredzēt riskus par kuriem ļoti iespējams pat nenojaušat.

Rokasnaudas līgums, nekustamā īpašuma pirkuma līgums un dāvinājuma līgums ir līgumi, kurus mums īpašnieka maiņas darījumos lūdz izstrādāt visbiežāk.

Līgums ar, kuru lietošanā tiek nodots īpašums savas saimnieciskās darbības (komercdarbības) nodrošināšanai – ir nomas līgums, bet viss pārējais ir īre līgumi.

Šajā sadaļā aplūkojama detalizēta informācija nekustamā īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā atkarībā no darījuma veida.

DSSLegal veic nekustamā īpašuma juridisko izpēti, kurā izvērtē īpašuma lietu tiesības, kas to apgrūtina – aizsargjoslas, ceļa servitūti, nomas vai ķīlas tiesības u.c.

Nekustamā īpašuma reālās atdalīšanas rezultātā īpašums iegūst jaunu kadastra nodalījumu, adresi un robežu plānu.

Ir svarīgi zināt būtiskās atšķirības starp dāvinājuma līgumu un  pirkuma līgumu, lai pareizi novērtētu, kas Jums ir piemērotāks un izvairītos no riskiem, lai darījums netiktu atcelts.