Alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecības licence

  >    >  Alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecības licence

Būtiskākie aspekti Alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecības licences iegūšanas procesā:

 • Alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecības licence dod iespēju alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai;
 • Licences saņemšanai jāiesniedz aizpildīts iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai, kuram jāpievieno telpu inventarizācijas plāns un nomas līgums vai īpašuma tiesību apliecinošs dokuments.
 • VID iesniedzamajiem dokumentiem jāpievieno skaidrojums par komersanta saimniecisko darbību;
 • Būtiski ir sākotnēji pārliecināties, ka komercdarbībai paredzētajās telpās nav izsniegta, spēkā esoša Alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecības licence un nepastāv citi šķēršļi licences saņemšanai attiecīgajās telpās.
 • Uz dokumentu iesniegšanas brīdi tirgotājam nedrīkst būt aktuālu nodokļu parādu;
 • Dokumenti tiek iesniegti elektroniski, izmantojot VID EDS sistēmu.
 • 30 dienu izskatīšanas termiņš;
 • DSSLegal pakalpojums ietver:
  • telpu dokumentācijas pārbaudi to atbilstībai licences saņemšanai;
  • iesnieguma aizpildīšana;
  • konsultācijas saimnieciskās darbības skaidrojuma sagatavošanā;
  • komunikācija ar VID, tajā skaitā par iespējamu izskatīšanas termiņa samazinājumu;
  • nepieciešamības gadījumā konsultēšana iesnieguma iesniegšanai EDS sistēmā;
  • valsts nodevas apmaksas koordinēšana.
 • IZMAKSAS:
  • 142 EUR valsts nodeva;
  • 150 EUR DSSLegal pakalpojuma izmaksas.