Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecības licence

  >    >  Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecības licence

Būtiskākie aspekti Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecības licences iegūšanas procesā:

 • Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecības licence nepieciešama tabakas izstrādājumu realizācijai veikalos, kafejnīcās, bāros, restorānos, kā arī citās tirdzniecības vietās.
 • Licences saņemšanai jāiesniedz aizpildīts iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai, kuram jāpievieno telpu inventarizācijas plāns un nomas līgums vai īpašuma tiesību apliecinošs dokuments.
 • Būtiski ir sākotnēji pārliecināties, ka komercdarbībai paredzētajās telpās nav izsniegta, spēkā esoša Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecības licence un nepastāv citi šķēršļi licences saņemšanai attiecīgajās telpās.
 • Uz dokumentu iesniegšanas brīdi tirgotājam nedrīkst būt aktuālu nodokļu parādu;
 • Dokumenti tiek iesniegti elektroniski, izmantojot VID EDS sistēmu.
 • 30 dienu izskatīšanas termiņš;
 • DSSLegal pakalpojums ietver:
  • telpu dokumentācijas pārbaudi to atbilstībai licences saņemšanai;
  • iesnieguma aizpildīšana;
  • komunikācija ar VID, tajā skaitā par iespējamu izskatīšanas termiņa samazinājumu;
  • nepieciešamības gadījumā konsultēšana iesnieguma iesniegšanai EDS sistēmā;
  • valsts nodevas apmaksas koordinēšana.
 • IZMAKSAS:
  • 28 EUR valsts nodeva;
  • 80 EUR DSSLegal pakalpojuma izmaksas. Pakalpojumam tiek piešķirta 50% atlaide gadījumā, ja dokumenti licences saņemšanai tiek sniegti paralēli ar dokumentiem Alkoholisko dzērienu vai Alus mazumtirdzniecības licenču iegūšanai.