Uzturēšanās atļauja uz darba pamata

  >    >  Uzturēšanās atļauja uz darba pamata

Latvijā aizvien pieaug nepieciešamība pēc ārvalstu darba spēka, tādēļ mēs ar savu pieredzi uzturēšanās atļauju kārtošanas procesā atbrīvosim Jūs no lieka stresa šajā samērā birokrātiski sarežģītajā un laika ietilpīgajā procesā.

DSSLegal pakalpojumu klāsts procesā
 • Konsultācijas visa procesa garumā;
 • Vakances reģistrācija NVA (Nodarbinātības valsts aģentūrā);
 • Darbinieka izsaukuma noformēšana;
 • Dokumentu izvērtēšana un noformēšana pirms iesniegšanas PMLP;
 • Dokumentu tulkošana;
 • PMLP apmeklējumu organizēšana;
 • Darba devēja pārstāvēšana PMLP;
 • Garantijas vēstules sagatavošana dzīvesvietas nodrošināšanai;
 • PMLP prasībām atbilstošu Darba līguma sagatavošana;
 • Darbinieka apdrošināšanas noformēšana;
 • PMLP prasīto darbinieka medicīnisko izmeklējumu koordinēšana;
 • Dzīvesvietas deklarēšanas organizēšana;
 • Valsts nodevu apmaksu koordinēšana.
Termiņi
 • 30 dienas – Vakances reģistrācija NVA, ja vien Darba devējs iepriekš vakanci uz attiecīgo amatu nav uzturējis. Tādā gadījumā šis termiņš nav jāievēro;
 • 5-10 dienas – Izsaukuma apstiprināšana;
 • 30 dienas – izskatīšanas termiņš PMLP, ja tiek samaksāta valsts nodeva 400 EUR
 • 10 dienas – izskatīšanas termiņš PMLP, ja tiek samaksāta valsts nodeva 200 EUR
 • 5 dienas – izskatīšanas termiņš PMLP, ja tiek samaksāta valsts nodeva 100 EUR
 • 5 dienas – ID kartes izgatavošana.
Izmaksas
 • 65 EUR – Izsaukuma apstiprināšana;
 • 100 līdz 400 EUR – Termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana. Atkarībā no vēlamā izskatīšanas termiņa;
 • 40 EUR – Medicīniskā izziņa;
 • 29 EUR – Apdrošināšana;
 • 400 EUR – DSSLegal pakalpojumu izmaksas. Iespējama apjoma atlaide.
Ārvalstu darba spēks

Nepieciešamības gadījumā DSSLegal sadarbībā ar saviem ārvalstu partneriem var palīdzēt ar darba spēka piemeklēšanu un organizēšanu no tādām valstīm kā Ukraina, Baltkrievija, Moldova u.c.

Sezonāliem vai īstermiņa darbiem iespējama darbinieku īre, kas būtiski samazina noformēšanas izmaksas, noformēšanas termiņus un citas administratīvās izmaksas.