Uzturēšanās atļaujas


Вид на жительство в Латвии

Uzturēšanās atļaujas saņemšanas lēmums lielā mērā ir atkarīgs no iesniegto dokumentu kvalitātes un atbilstības konkrētajam uzturēšanās atļaujas veidam. DSSLegal speciālisti balstoties uz savu pieredzi spēj reāli izvērtēt klienta iesniegto dokumentu atbilstību un priekšlaicīgi novērst riskus uzturēšanās atļaujas saņemšanai, ja tādi ir.

Uzturēšanās atļaujai investējot būtiski izvērtēt piemērotāko investīcijas veidu uzturēšanās atļaujas saņemšanai un tālākai pagarināšanai.

Pieaugot nepieciešamībai pēc ārvalstu darba spēka mūsu noslodze darbā ar uzturēšanās atļaujām uz darba pamata pēdējā laikā ir būtiski augusi.

Uzturēšanās atļauja valdes vai padomes loceklis. Uzturēšanās atļauja ārvalstu komersanta pārstāvim. Uzturēšanās atļauja ģimenes loceklis, u.c.

BUJ

1. Uz kā pamata var saņemt uzturēšanās atļauju?

Ir trīs iespējas – investējot, uz darba tiesību pamata vai cita veida uzturēšanās atļauja (ģimenes loceklim, uzņēmuma valdes vai padomes loceklim, ārvalstu komersanta pārstāvim u.tml.).

2. Kas nosaka, vai tiks izsniegta uzturēšanās atļauja?

Lielā mērā tas ir primāri atkarīgs no sagatavoto dokumentu kvalitātes un atbilstības. Lai bez aizķeršanās saņemtu uzturēšanās atļauju, ieteicams dokumentu sagatavošanai piesaistīt speciālistus, kam ir pieredze tieši uzturēšanās atļauju kārtošanā.

3. Vai ir iespējama uzturēšanās atļauja laulātajam?

Jā, uzturēšanās atļauja ģimenes loceklim ir viena no iespējām, kad uzturēšanās atļauja var tikt izsniegta.

4. Kādi ir uzturēšanās atļauju noteikumi?

Lai saņemtu uzturēšanās atļauju, ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem (uzņēmējdarbība, investīcijas, ģimene u.tml.), kā arī pareizi jāsagatavo iesniedzamie dokumenti. Ieteicams katrā individuālajā gadījumā konsultēties ar speciālistiem, lai visu ātri un ērti nokārtotu.

5. Kādi ir retāk izmantoti pamati uzturēšanās atļauju saņemšanai?

Retāki pamati ir, piemēram, zinātniska darbība, mācības, ārstēšanās. Arī šie var būt vērā ņemami iemesli, lai saņemtu uzturēšanās atļauju.

6. Kā DSSLegal var palīdzēt saņemt uzturēšanās atļauju?

DSSLegal var izvērtēt esošo dokumentu atbilstību uzturēšanās atļaujas saņemšanas prasībām, kā arī palīdzēs tos noformēt atbilstošā veidā, lai novērstu jebkādus iespējamos riskus, lai termiņuzturēšanās atļauja tiktu izskatīta un izsniegta.