Uzturēšanās atļauja investējot

  >    >  Uzturēšanās atļauja investējot

Uzturēšanās atļaujas Latvijā, kuras ārvalstniekiem tiek izsniegtas kā investoriem mēs kārtojam rūpīgi izvērtējot klienta situāciju un vēlmes. Zemāk mūsu piedāvātie risinājumi uzturēšanās atļaujas iegūšanai Latvijā uz investīciju pamata.

Ieguldījums nekustamajā īpašumā

Nekustamā īpašuma, kurš tiek iegādāts uzturēšanās atļaujas saņemšanai vērtībai jāpārsniedz 250 000 EUR. Īpašumi, kuru sastāvā ietilpst lauksaimniecības zemes un meži, netiek vērtēti kā atbilstoši uzturēšanās atļaujas saņemšanai. Nekustamā īpašuma kadastrālajai vērtībai ir jābūt vismaz 80 000 EUR. Investoriem, kas nav ES/EEZ valstu pilsoņi un piesakās uzturēšanās atļaujai Latvijā pirmo reizi, veicot īpašuma reģistrāciju jāmaksā nodeva 5% apmērā.

Ieguldījums uzņēmuma pamatkapitālā
  • Investors veic ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā vismaz 150 000 EUR apmērā, ar nosacījumu, ka uzņēmums nodarbina ne mazāk par 50 darbiniekiem un uzņēmuma gada apgrozījums pārsniedz 10 000 000 EUR.
  • Investors veic ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā vismaz 35 000 EUR apmērā, ar nosacījumu, ka uzņēmums nodarbina ne vairāk par 50 darbiniekiem un uzņēmuma gada apgrozījums nepārsniedz 10 000 000 EUR. Uzņēmums saimnieciskā gada laikā valsts un pašvaldību budžetos veic iemaksas ne mazāk kā 40 000 EUR apmērā.
Noguldījums kredītiestādē
  • Investoram ir noslēgts ilgtermiņa (ne mazāk kā 5 gadi) noguldījuma līgums ar Latvijas republikā reģistrētu kredītiestādi un noguldījuma līguma summa ir ne mazāka par 280 000 EUR. Pieprasot uzturēšanās atļauju uz šī pamata pirmo reizi investoram jāveic iemaksa valsts budžetā 25 000 EUR apmērā.
  • Investors iegādājas vērtspapīrus (īpašam mērķim noteiktus) ar nominālvērtību 250 000 EUR. Pieprasot uzturēšanās atļauju uz šī pamata investoram jāveic iemaksa valsts budžetā 25 000 EUR apmērā.
Izmaksas
  • 10 EUR – Izsaukuma apstiprināšana;
  • 100 līdz 500 EUR – Termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana. Atkarībā no vēlamā izskatīšanas termiņa;
  • 29 EUR – Apdrošināšana;
  • 500 EUR – DSSLegal pakalpojumu izmaksas. Katrs nākamais ģimenes loceklis – 150 EUR