Datu aizsardzības speciālista pakalpojumi

  >    >  Datu aizsardzības speciālista pakalpojumi

DSSLegal sniedz fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumus. Sazinieties ar mums un vienosimies par Jums nepieciešamo darba apjomu.

Mūsu pakalpojumos ietilpst:

  • Sniegt konsultācijas datu apstrādes jomā;
  • Sniegt personas datu aizsardzības speciālista ārpakalpojumu;
  • Veikt sākotnējo vai ikgadējo auditu sabiedrībā;
  • Izstrādāt iekšējos normatīvos aktus datu apstrādes jomā;
  • Izstrādāt datu apstrādes reģistru;
  • Veikt personāla apmācību;
  • Uzraudzība;
  • IT sistēmas audits;
  • Pārstāvēt sabiedrību uzraudzības iestādē (DVI);
  • Citu konsultāciju sniegšana ar datu apstrādi saistītos jautājumos.