SIA dibināšana

  >    >  SIA dibināšana

Uzņēmuma reģistrācijas izmaksas

 

 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību savā būtībā nozīmē, ka dalībnieki (uzņēmuma īpašnieki) atbild tikai ar savu ieguldījumu pamatkapitālā, bet neatbild ar savu mantu. Ar savu mantu uzņēmu īpašniekiem, bet biežāk gan valdes loceklim var nākties atbildēt, ja tas veicis prettiesiskas darbības, kā rezultātā SIA nodarīti zaudējumu, kas parasti izpaužas nespējā pildīt savas saistības attiecībā pret kreditoriem (VID vai citām juridiskām un fiziskām personām). Te gan jāuzsver, ka prettiesiskas darbības ir apzināta darbība vai bezdarbība nevis ikdienas biznesa lēmumi.

 

 • Pirms SIA dibināšanas dibinātājiem jāpieņem lēmums par SIA pamatkapitāla apmēru un daļu skaitu. SIA pamatkapitālam jābūt vismaz 2800,00 EUR. Ja pamatkapitāls ir mazāks, tad tiek dibināts Mazkapitāla SIA. Daļu skaitam nav būtiska nozīme. Svarīgi lai tās matemātiski dalās attiecībā pret pamatkapitāla apmēru. Praksē biežāk lietotais daļu skaits ir identisks pamatkapitāla eiro skaitam, tas ir 1 daļa atbilsts 1 EUR uzņēmuma pamatkapitālā. Pamatkapitālu var apmaksāt naudā vai ar mantisko ieguldījumu. Uz uzņēmuma reģistrācijas brīdi jābūt apmaksātam vismaz 50% pamatkapitālam.

 

 • Uzņēmuma nosaukuma izvēlē būtiski ir ne vien izvērtēt tā pieejamību komercreģistrā, bet ņemt vērā arī potenciālos riskus uzņēmuma preču zīmes izaugsmē. Vēlams pārliecināties Jums interesējošo tirgu preču zīmju reģistros par attiecīgā nosaukuma unikalitāti. Tāpat pārliecinieties par attiecīgo domēnu pieejamību.

 

 • SIA kapitāldaļu īpašnieki var būt gan fiziskas gan juridiskas personas. Gan rezidenti, gan nerezidenti.

 

 • Uzņēmuma dalībnieki (īpašnieki) ievēlē valdi. Valde var sastāvēt no viena vai vairākām fiziskām personām. Ja valdē ir vairāki locekļi, tad jānosaka to pārstāvības tiesības lēmumu pieņemšanā. Pārstāvības tiesības var būt katram atsevišķi vai piemēram tikai kopā ar vēl vienu valdes locekli.

 

 • Pamatkapitāla iemaksai būs nepieciešams atvērt pagaidu kontu LR reģistrētā finanšu iestādē. Pagaidu konta atvēršana Latvijas iedzīvotājiem parasti aizņem 1-2 darba dienas. Nerezidentiem pagaidu konta atvēršana prasīs 1-2 nedēļas. Pēc SIA reģistrācijas parasti attiecīgajā finanšu iestādē tiek atvērts pastāvīgs bankas konts, kurā automātiski tiek pārvietots pamatkapitāls un tas kļūst pieejams uzņēmuma nepieciešamībai. Nepieciešamības gadījumā DSSLegal palīdzēs ar bankas kontu atvēršanu.

 

 • Uzņēmumu reģistrējot tam nepieciešama juridiskā adrese. Ja īpašums, kurā atrodas uzņēmuma juridiskā adrese nepieder kādam no dibinātājiem, tad nepieciešama parakstīta piekrišana no attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka.

 

 • Pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas SIA dibināšanai parasti 1-2 darba dienu laikā veicam dokumentu sagatavošanu. Īpašos gadījumos iespējama dokumentu sagatavošana nekavējoties.

 

 • Uzņēmuma reģistrēšanai sagatavoto dokumentu parakstīšanu ērtāk veikt elektroniski. Tāpat dokumentus iespējams parakstīt pie notāra. Izvēloties dokumentus parakstīt pie notāra, lētāk (9 EUR par parakstu) un ērtāk būs pierakstoties pie Uzņēmumu reģistra notāra, kur attiecīgi uzreiz pēc parakstīšanas dokumenti arī tiek iesniegti.

 

 • Iesniedzot dokumentus uzņēmuma reģistrācijai jāpievieno valsts nodevu apliecinošas maksājumu kopijas.

 

 • Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā parastā kārtībā tiek veikta 3 darba dienu laikā. Maksājot valsts nodevu trīskāršā apmērā, dokumenti tiek izskatīti 1 darba dienas laikā.

 

 • UZŅĒMUMA REĢISTRĀCIJAS IZMAKSAS:
  • VALSTS NODEVA – 150,00 EUR
  • PUBLIKĀCIJA LATVIJAS VĒSTNESĪ – 27,03 EUR
  • MŪSU PAKALPOJUMU IZMAKSAS – 100,00 EUR

 

Ērtākai un ātrākai uzņēmuma dibināšanai lūdzu aizpildiet anketu (zemāk) vai sazinieties ar mums un mēs visu paveiksim paši.

 

 

SIA dibināšanas Pieteikuma forma
(lai pārbaudītu vai šāds nosaukums jau nav reģistrēts, pārbaudiet to šeit www.lursoft.lv un nosaukumā nedrīkst iekļaut LR Patentu valdē jau reģistrētu preču zīmi, to variet pārbaudīt šeit https://www.lrpv.gov.lv/precu-zimes/datubazes )
(adresei ir jāsakrīt ar Valsts kadastru sistēmā norādīto adresi, to variet pārbaudīt šeit https://www.kadastrs.lv/# ) Info: Adresi var reģistrēt tikai ēkā vai telpu grupā (dzīvoklī), to nevar reģistrēt īpašumā, kas sastāv tikai no zemes Ja nekustamais īpašums sastāv no vairākām telpu grupām, nepieciešams norādīt precīzu telpu grupas numuru, kurā tiek reģistrēta juridiskā adrese. Ja Jums nav juridiskās adreses mēs varam piedāvāt Jums to iznomāt, vairāk informācijas skatīt šeit www.ddss.lv/.
Juridiskās adreses īpašnieks ir FIZISKA PERSONA
Juridiskās adreses īpašnieks ir JURIDISKA PERSONA
INFO: Minimālais pamatkapitāla lielums ir 2800 EUR
Piemēram: 2800 EUR pamatkapitāls tiek sadalīts 2800 daļās, ar katras daļas nominālvērtību 1 EUR
INFO: Pamatkapitālu apmaksā dibinātāji, to var apmaksāt ar naudas vai mantisko ieguldījumu. Pamatkapitāls apmaksājams vismaz 50% apmērā, pārējais gada laikā no ierakstīšanas komercreģistrā. Ja veic naudas ieguldījumu, tad dibinātāji uz dibināmās sabiedrības vārda atver jebkurā izvēlētajā bankā kontu, iemaksā tajā pamatkapitālu un saņem no bankas komercreģistra iestādei adresētu izziņu vai citu bankas izdotu dokumentu, kas apliecina līdz dibināšanai apmaksātā pamatkapitāla lielumu.
INFO: Skaitam nav ierobežojuma
INFO: Adrese korespondences saņemšanai
INFO: Adrese korespondences saņemšanai
Otrā varianta gadījumā, valdes locekļu skaits
INFO: Pieteikties statusam ir iespējams, ja ir atbilstība visiem šiem priekšnosacījumiem: - SIA dalībnieki ir tikai fiziskas personas; - SIA valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki; - Maksimālais darbinieku skaits nepārsniegs 5 darbiniekus; - Katra darbinieka maksimālā alga ir 720 EUR mēnesī; - Gada apgrozījums no saimnieciskās darbības ieņēmumiem nepārsniedz – 40 000 EUR.
Ja izvēlējāties pieteikties PVN maksātāja statusam norādiet savu saimnieciskās darbības veidu/us saskaņā ar NACE2 redakciju (skatīt šeit https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/klasifikacijas/nace-2-red/kodi )
Info: Norādītā e-pasta adrese tiks izmantota tikai, lai nosūtītu Jums rēķinu par sniegto pakalpojumu un sagatavoto dokumentu nosūtīšanu.
Info: Nav obligāti norādāma informācija. Norādiet tikai, tad, ja vēlaties, lai ar Jums sazināmies telefoniski neskaidru jautājumu gadījumā.

BUJ

1. Kā dibināt SIA?

SIA nodibināt patiesībā ir ļoti vienkārši. Visvienkāršākais veids – aizpildīt anketu DSSLegal tīmekļvietnē. Anketā ir arī sniegti paskaidrojumi par to, kāda tieši informācija nepieciešama. Tā var nodibināt SIA, neizejot no mājām. Tur arī norādīti nepieciešamie SIA dibināšanas dokumenti.

2. Ar kādām izmaksām jārēķinās, dibinot SIA?

SIA dibināšana nav dārga. Lielākais ieguldījums ir pamatkapitāls. Tas var būt gan apmaksājams naudā, gan arī kā mantisks ieguldījums. Minimālais pamatkapitāls ir 2800 eiro. Tāpat jāapmaksā arī valsts nodeva 150 eiro apmērā. Ja tiek izmantoti DSSLegal pakalpojumi, lai ātrāk un ērtāk varētu reģistrēt uzņēmumu, tad jārēķinās vēl ar 100 eiro izmaksām.

3. Kā notiek SIA reģistrēšana?

SIA var reģistrēt attālināti tiešsaistē.

4. Vai dzīvoklis var būt SIA juridiskā adrese?

Jā, arī dzīvoklī var reģistrēt SIA. Vienīgais ierobežojums attiecībā uz adresi – tai ir jābūt ēkai vai telpu grupai (dzīvoklim). SIA nevar reģistrēt nekustamajā īpašumā, kas sastāv tikai no zemes. Juridisko adresi SIA dibināšanai var arī iznomāt.

5. Vai viss pamatkapitāls jāapmaksā uzreiz?

Nē, pamatkapitālu var apmaksāt arī pa daļām gada laikā kopš ierakstīšanas komercreģistrā.

6. Vai ir ierobežots SIA dibinātāju skaits?

Nē. Nav ierobežojumu tam, cik personas kopā dibina vienu SIA. Dibinātāji var būt gan fiziskas, gan juridiskas personas.