SIA dibināšana

  >    >  SIA dibināšana


  • Minimālais pamatkapitāla lielums ir 2800 EUR
  • Dibinātāji var būt fiziskas un juridiskas personas
  • Pamatkapitālu var apmaksāt ar naudas vai mantisko ieguldījumu
  • IZMAKSAS:
    • VALSTS NODEVA – 150 EUR
    • MŪSU PAKALPOJUMU IZMAKSAS – 100 EUR

Lūdzu aizpildiet mums nepieciešamo informāciju, lai nodibinātu Jūsu jauno sabiedrību ar ierobežotu atbildību:

 

 

SIA dibināšanas Pieteikuma forma
(lai pārbaudītu vai šāds nosaukums jau nav reģistrēts, pārbaudiet to šeit www.lursoft.lv un nosaukumā nedrīkst iekļaut LR Patentu valdē jau reģistrētu preču zīmi, to variet pārbaudīt šeit https://www.lrpv.gov.lv/precu-zimes/datubazes )
(adresei ir jāsakrīt ar Valsts kadastru sistēmā norādīto adresi, to variet pārbaudīt šeit https://www.kadastrs.lv/# ) Info: Adresi var reģistrēt tikai ēkā vai telpu grupā (dzīvoklī), to nevar reģistrēt īpašumā, kas sastāv tikai no zemes Ja nekustamais īpašums sastāv no vairākām telpu grupām, nepieciešams norādīt precīzu telpu grupas numuru, kurā tiek reģistrēta juridiskā adrese. Ja Jums nav juridiskās adreses mēs varam piedāvāt Jums to iznomāt, vairāk informācijas skatīt šeit www.ddss.lv/.
Juridiskās adreses īpašnieks ir FIZISKA PERSONA
Juridiskās adreses īpašnieks ir JURIDISKA PERSONA
INFO: Minimālais pamatkapitāla lielums ir 2800 EUR
Piemēram: 2800 EUR pamatkapitāls tiek sadalīts 2800 daļās, ar katras daļas nominālvērtību 1 EUR
INFO: Pamatkapitālu apmaksā dibinātāji, to var apmaksāt ar naudas vai mantisko ieguldījumu. Pamatkapitāls apmaksājams vismaz 50% apmērā, pārējais gada laikā no ierakstīšanas komercreģistrā. Ja veic naudas ieguldījumu, tad dibinātāji uz dibināmās sabiedrības vārda atver jebkurā izvēlētajā bankā kontu, iemaksā tajā pamatkapitālu un saņem no bankas komercreģistra iestādei adresētu izziņu vai citu bankas izdotu dokumentu, kas apliecina līdz dibināšanai apmaksātā pamatkapitāla lielumu.
INFO: Skaitam nav ierobežojuma
INFO: Adrese korespondences saņemšanai
INFO: Adrese korespondences saņemšanai
Otrā varianta gadījumā, valdes locekļu skaits
INFO: Pieteikties statusam ir iespējams, ja ir atbilstība visiem šiem priekšnosacījumiem: - SIA dalībnieki ir tikai fiziskas personas; - SIA valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki; - Maksimālais darbinieku skaits nepārsniegs 5 darbiniekus; - Katra darbinieka maksimālā alga ir 720 EUR mēnesī; - Gada apgrozījums no saimnieciskās darbības ieņēmumiem nepārsniedz – 40 000 EUR.
Ja izvēlējāties pieteikties PVN maksātāja statusam norādiet savu saimnieciskās darbības veidu/us saskaņā ar NACE2 redakciju (skatīt šeit https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/klasifikacijas/nace-2-red/kodi )
Info: Norādītā e-pasta adrese tiks izmantota tikai, lai nosūtītu Jums rēķinu par sniegto pakalpojumu un sagatavoto dokumentu nosūtīšanu.
Info: Nav obligāti norādāma informācija. Norādiet tikai, tad, ja vēlaties, lai ar Jums sazināmies telefoniski neskaidru jautājumu gadījumā.

BUJ

1. Kā dibināt SIA?

SIA nodibināt patiesībā ir ļoti vienkārši. Visvienkāršākais veids – aizpildīt anketu DSSLegal tīmekļvietnē. Anketā ir arī sniegti paskaidrojumi par to, kāda tieši informācija nepieciešama. Tā var nodibināt SIA, neizejot no mājām. Tur arī norādīti nepieciešamie SIA dibināšanas dokumenti.

2. Ar kādām izmaksām jārēķinās, dibinot SIA?

SIA dibināšana nav dārga. Lielākais ieguldījums ir pamatkapitāls. Tas var būt gan apmaksājams naudā, gan arī kā mantisks ieguldījums. Minimālais pamatkapitāls ir 2800 eiro. Tāpat jāapmaksā arī valsts nodeva 150 eiro apmērā. Ja tiek izmantoti DSSLegal pakalpojumi, lai ātrāk un ērtāk varētu reģistrēt uzņēmumu, tad jārēķinās vēl ar 100 eiro izmaksām.

3. Kā notiek SIA reģistrēšana?

SIA var reģistrēt attālināti tiešsaistē.

4. Vai dzīvoklis var būt SIA juridiskā adrese?

Jā, arī dzīvoklī var reģistrēt SIA. Vienīgais ierobežojums attiecībā uz adresi – tai ir jābūt ēkai vai telpu grupai (dzīvoklim). SIA nevar reģistrēt nekustamajā īpašumā, kas sastāv tikai no zemes. Juridisko adresi SIA dibināšanai var arī iznomāt.

5. Vai viss pamatkapitāls jāapmaksā uzreiz?

Nē, pamatkapitālu var apmaksāt arī pa daļām gada laikā kopš ierakstīšanas komercreģistrā.

6. Vai ir ierobežots SIA dibinātāju skaits?

Nē. Nav ierobežojumu tam, cik personas kopā dibina vienu SIA. Dibinātāji var būt gan fiziskas, gan juridiskas personas.