Mazkapitāla (MSIA) dibināšana

  >    >  Mazkapitāla (MSIA) dibināšana


 • Pamatkapitāla lielums ir 1 EUR līdz 2799 EUR
 • Minimālais pamatkapitāla lielums 1 EUR
 • Dibinātāji (dalībnieki) būt tikai fiziskas personas un to maksimālais skaits ir 5
 • Tikai dalībnieki var būt valdes locekļi
 • Dalībnieks vienlaikus drīkst būt tikai vienā mazkapitāla SIA
 • Pamatkapitālu var apmaksāt tikai ar naudas ieguldījumu
 • IZMAKSAS:
  • VALSTS NODEVA:
   • 1 dibinātāja MSIA – 20 EUR (1-3 darba dienu laikā);
   • 2-5 dibinātāju MSIA – 20 EUR (3 darba dienu laikā);
   • 2-5 dibinātāju MSIA – 60 EUR (1 darba dienas laikā);
  • NODEVA par publikāciju Latvijas Vēstnesī – 14,23 EUR;
  • MŪSU PAKALPOJUMU IZMAKSAS – 70 EUR.

Lūdzu aizpildiet mums nepieciešamo informāciju, lai nodibinātu Jūsu jauno mazkapitāla sabiedrību ar ierobežotu atbildību:

 

 

Mazkapitāla (MSIA) dibināšanas Pieteikuma forma
(lai pārbaudītu vai šāds nosaukums jau nav reģistrēts, pārbaudiet to šeit www.lursoft.lv un nosaukumā nedrīkst iekļaut LR Patentu valdē jau reģistrētu preču zīmi, to variet pārbaudīt šeit https://www.lrpv.gov.lv/precu-zimes/datubazes )
(adresei ir jāsakrīt ar Valsts kadastru sistēmā norādīto adresi, to variet pārbaudīt šeit https://www.kadastrs.lv/# ) Info: Adresi var reģistrēt tikai ēkā vai telpu grupā (dzīvoklī), to nevar reģistrēt īpašumā, kas sastāv tikai no zemes Ja nekustamais īpašums sastāv no vairākām telpu grupām, nepieciešams norādīt precīzu telpu grupas numuru, kurā tiek reģistrēta juridiskā adrese Ja Jums nav juridiskās adreses mēs varam piedāvāt Jums to iznomāt, vairāk informācijas skatīt šeit www.ddss.lv/
Juridiskās adreses īpašnieks ir FIZISKA PERSONA
Juridiskās adreses īpašnieks ir JURIDISKA PERSONA
INFO: Minimālais pamatkapitāla lielums ir 1 EUR. Maksimālais pamatkapitāla lielums ir 2799 EUR; Dibinātāji uz dibināmās sabiedrības vārda atver jebkurā izvēlētajā bankā kontu, iemaksā tajā pamatkapitālu un saņem no bankas komercreģistra iestādei adresētu izziņu vai citu bankas izdotu dokumentu, kas apliecina līdz dibināšanai apmaksātā pamatkapitāla lielumu
Piemēram: 1 EUR pamatkapitāls tiek izteikts 1 daļā, ar katras daļas nominālvērtību 1 EUR. Ja MSIA ir divi dalībnieki, tad pamatkapitālu var veidot no 2 EUR, ar katras daļas nominālvērtību 1 EUR (katram dalībniekam 50 % pamatkapitāla). Pamatkapitālam ir jābūt izteiktam veselās daļās (ne aiz komata).
INFO: Maksimālais dibinātāju skaits vienā mazkapitāla sabiedrībā ir 5 fiziskas personas.
INFO: Adrese korespondences saņemšanai
Info: Par valdes locekli var iecelt tikai dalībniekus
INFO: Adrese korespondences saņemšanai
Otrā varianta gadījumā, valdes locekļu skaits
INFO: Pieteikties statusam ir iespējams, ja ir atbilstība visiem šiem priekšnosacījumiem: - SIA dalībnieki ir tikai fiziskas personas; - SIA valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki; - Maksimālais darbinieku skaits nepārsniegs 5 darbiniekus; - Katra darbinieka maksimālā alga ir 720 EUR mēnesī; - Gada apgrozījums no saimnieciskās darbības ieņēmumiem nepārsniedz – 40 000 EUR.
Ja izvēlējāties pieteikties PVN maksātāja statusam norādiet savu saimnieciskās darbības veidu/us saskaņā ar NACE2 redakciju (skatīt šeit https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/klasifikacijas/nace-2-red/kodi )
Info: Norādītā e-pasta adrese tiks izmantota tikai, lai nosūtītu Jums rēķinu par sniegto pakalpojumu un sagatavoto dokumentu nosūtīšanu.
Info: Nav obligāti norādāma informācija. Norādiet tikai, tad, ja vēlaties, lai ar Jums sazināmies telefoniski neskaidru jautājumu gadījumā.

BUJ

1. Kādi ir nosacījumi, lai varētu tikt veikta mazkapitāla SIA dibināšana?

Nepieciešams pamatkapitāls, kas var būt no 1 līdz 2799 eiro. Dibinātāji drīkst būt tikai fiziskas personas, to skaits nedrīkst pārsniegt 5. Personas nevar būt dalībnieki vairākos mazkapitāla SIA. Par valdes locekļiem drīkst iecelt tikai šīs mazkapitāla SIA dibinātājus. Tāpat jāsamaksā valsts nodeva (20–60 eiro atkarībā no dalībnieku skaita un reģistrācijas ātruma), nodeva par publikāciju Latvijas Vēstnesī (14,23 eiro), kā arī – ja nepieciešams, tad arī par dokumentu sagatavošanu. DSSLegal pakalpojumu izmaksas ir 70 eiro.

2. Kā var kļūt par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju?

Mikrouzņēmuma statuss daudziem šķiet pievilcīgs tieši ar vienkāršo administrēšanu un ērto grāmatvedību. Lai kļūtu par mikrouzņēmēju, nepieciešams iesniegums mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusa iegūšanai.

3. Vai MSIA nepieciešama juridiskā adrese?

Jā. Un tā var būt tikai ēkā vai dzīvoklī. Adrese nevar būt zeme. Ir pieejama arī iespēja nomāt juridisko adresi.

4. Kādos gadījumos MSIA var pieteikties mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusam?

Ja ir izpildīti visi MSIA dibināšanas nosacījumi, kā arī gada apgrozījums no saimnieciskās darbības ieņēmumiem nepārsniedz 40 000 eiro. Jāņem vērā, ka katra dalībnieka maksimālā alga ir 720 eiro.

5. Vai ir kādi ierobežojumi uzņēmuma nosaukuma izvēlei?

Uzņēmuma nosaukumu var izvēlēties brīvi, bet – tas nedrīkst sakrist ar kādu jau reģistrētu uzņēmumu, kā arī Patentu valdē reģistrētu preču zīmi.

6. Kā notiek pamatkapitāla apmaksa?

Dibinātāji atver jebkurā bankā kontu uz dibināmā uzņēmuma vārda un tajā iemaksā šo pamatkapitālu. Par to no bankas saņem izziņu vai cita veida dokumentu, kas apliecina apmaksātā pamatkapitāla lielumu.