Pārtikas uzņēmuma atzīšana

  >    >  Pārtikas uzņēmuma atzīšana

Būtiskākie aspekti Pārtikas uzņēmuma atzīšanas procesā:

 • PVD atzīšanu nepieciešams veikt uzņēmumiem kuri iesaistīti dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanā un pārstrādāšanā un neapstrādātu dzīvnieku izcelsmes produktu uzglabāšanā;
 • Uzņēmuma atzīšanai PVD jāiesniedz aizpildīts iesniegums, kuram jāpievieno telpu inventarizācijas plāns, zemes robežu plāns un nomas līgums vai īpašuma tiesību apliecinošs dokuments, kā arī iesniedzēja personas apliecinoša dokumenta kopija;
 • PVD uzņēmuma gatavību atzīšanai izvērtē 20 dienu laikā;
 • Tiek sagatavots PVD atzīšanas ziņojums un pieņemts attiecīgs lēmums par pagaidu atzīšanas Nr. piešķiršanu vai atteikumu;
 • 3 mēnešus no atzīšanas brīža PVD vērtē uzņēmuma atbilstību darbam ar dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādāšanu un neapstrādātu dzīvnieku izcelsmes produktu uzglabāšanu;
 • Uzsākot atzīšanas procesu būtiski ievērot Prasības pārtikas apritē ( http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/partikas-uzraudziba/prasibas-partikas-aprite?nid=2514#jump );
 • PVD ir tiesīgi pieprasīt dokumentus, kuri apliecina tehniskā aprīkojuma un ražošanas iekārtu izmantošanas tiesības;
 • Dokumenti tiek iesniegti elektroniski, nosūtot uz e-pastu vai iesniedzot portālā latvija.lv. Iespējams iesniegt arī klātienē PVD teritoriālajā struktūrvienībā;
 • DSSLegal pakalpojums ietver:
  • telpu dokumentācijas pārbaudi to atbilstībai uzņēmuma atzīšanai;
  • iesnieguma aizpildīšana;
  • komunikācija ar PVD;
 • IZMAKSAS:
  • Uzņēmuma atzīšanas izmaksas PVD atkarībā no uzņēmuma darbības veida skatīt Cenrādī ( https://likumi.lv/doc.php?id=260831 );
  • 80 EUR DSSLegal pakalpojuma izmaksas;
  • Tālākās pakalpojuma izmaksas par DSSLegal dalību uzņēmuma atzīšanas procesā tiek noteiktas pēc PVD ziņojuma un lēmuma saņemšanas.