Maiņas līgums

  >    >  Maiņas līgums

Maiņas līguma pusēm, to tiesībām un pienākumiem ir piemērojami pirkuma līguma nosacījumi, tādēļ maiņas līgums ir tam līdzīgs. Galvenā atšķirība no pirkuma līguma ir tajā, ka maiņas līgumā ir divu personu abpusējs apsolījums dot vienu priekšmetu pret otru, izņemot naudu. Maiņas prieksmets varbūt ne tikai nekustamais īpašums, bet jebkas kam ir mantiska vērtība, izņemot pašu naudu. Un maiņas līguma gadījumā netiek piemērotas pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības.

 

Būtiski ir līgumā noteikt maiņas ceļā iegūto nekustamā īpašuma vērtību (kas tiek pielīdzināta pirkuma cenai), lai varētu noteikt maksājamās valsts nodevas apmēru. Ja vērtība nav norādīta, tiks ņemts vērā maiņas brīdī spēkā esošā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība.

 

Mēs Jums sniegsim juridisko atbalstu maiņas līguma sagatavošanai, lai Jūsu maiņas darījums noritētu bez liekiem sarežģījumiem.

 

Līguma veidsMaiņas līgums
Neaizpildīts Maiņas līguma paraugs 25,00 EUR
Aizpildīts Maiņas līguma paraugs konkrētajam klienta darījumam
70,00 EUR