Individuālā Komersanta dibināšana

  >    >  Individuālā Komersanta dibināšana

Individuālais komersants ir fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību un par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.

 

Fiziskajai personai ir pienākums sevi ierakstīt komercreģistrā kā individuālo komersantu, ja tā atbilst kādai no šīm pazīmēm:

  • gada apgrozījums no veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz 284 600 EUR;
  • tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst komercaģenta darbībai vai māklera darbībai;
  • tās gada apgrozījums no saimnieciskās darbības pārsniedz 28 500 EUR, kā arī tā savas saimnieciskās darbības veikšanai vienlaikus nodarbina vairāk nekā piecus darbiniekus.
  • IZMAKSAS
    • VALSTS NODEVA – 30 EUR (reģistrācija 1-3 darba dienu laikā)
    • MAKSA PAR PUBLIKĀCIJU LATVIJAS VĒSTNESĪ – 18,50 EUR
    • MŪSU PAKALPOJUMU IZMAKSAS – 50 EUR

Lūdzu aizpildiet mums nepieciešamo informāciju, lai reģistrētu Jūs kā individuālo komersantu (IK):

 

 

Individālā Komersanta dibināšanas Pieteikuma forma
(lai pārbaudītu vai šāds nosaukums jau nav reģistrēts, pārbaudiet to šeit www.lursoft.lv un nosaukumā nedrīkst iekļaut LR Patentu valdē jau reģistrētu preču zīmi, to variet pārbaudīt šeit https://www.lrpv.gov.lv/precu-zimes/datubazes )
(adresei ir jāsakrīt ar Valsts kadastru sistēmā norādīto adresi, to variet pārbaudīt šeit https://www.kadastrs.lv/# ) Info: Adresi var reģistrēt tikai ēkā vai telpu grupā (dzīvoklī), to nevar reģistrēt īpašumā, kas sastāv tikai no zemes Ja nekustamais īpašums sastāv no vairākām telpu grupām, nepieciešams norādīt precīzu telpu grupas numuru, kurā tiek reģistrēta juridiskā adrese Ja Jums nav juridiskās adreses mēs varam piedāvāt Jums to iznomāt, vairāk informācijas skatīt šeit www.ddss.lv/
Juridiskās adreses īpašnieks ir FIZISKA PERSONA
Juridiskās adreses īpašnieks ir JURIDISKA PERSONA
INFO: Adrese korespondences saņemšanai
INFO: Pieteikties statusam ir iespējams, ja ir atbilstība visiem šiem priekšnosacījumiem: - Maksimālais darbinieku skaits nepārsniegs 5 darbiniekus; - Katra darbinieka maksimālā alga ir 720 EUR mēnesī; - Gada apgrozījums no saimnieciskās darbības ieņēmumiem nepārsniedz – 40 000 EUR.
Ja izvēlējāties pieteikties PVN maksātāja statusam norādiet savu saimnieciskās darbības veidu/us saskaņā ar NACE2 redakciju (skatīt šeit https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/klasifikacijas/nace-2-red/kodi )
Info: Norādītā e-pasta adrese tiks izmantota tikai, lai nosūtītu Jums rēķinu par sniegto pakalpojumu un sagatavoto dokumentu nosūtīšanu.
Info: Nav obligāti norādāma informācija. Norādiet tikai, tad, ja vēlaties, lai ar Jums sazināmies telefoniski neskaidru jautājumu gadījumā.