Citi PVD pakalpojumi

  >    >  Citi PVD pakalpojumi
  • Lauksaimniecības un pārtikas produktu norāžu reģistrācija;
  • Robežkontrole;
  • Pārtikas produktu eksports, tranzīts un tirdzniecība starp ES valstīm;
  • Dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu izvešana no valsts;
  • Ceļošana ar dzīvnieku;
  • U.c.