Līgums par apbūves tiesību nodibināšanu

  >    >  Līgums par apbūves tiesību nodibināšanu

Zemes nomas līgums tiek slēgts gadījumos, kad tiek iznomāts nekustamais īpašums uz, kura neatrodas ēkas vai būves. Gadījumos, kad zeme pieder vienam līdzējam, bet ēka vai būve otram līdzējam ir slēdzams līgums par apbūves tiesību nodibināšanu.

 

Ar šo Līgumu zemes gabala īpašnieks par atlīdzību piešķir apbūves tiesīgajam tiesību būvēt un lietot uz zemes gabala ēku kā īpašniekam šī līguma spēkā esamības laikā.

 

Būtiskākās lietas, kuras būtu jānorāda līgumā par apbūves tiesību nodibināšanu:

  • Platību kādā zemes gabals tiek nodots apbūves veikšanai;
  • Kārtību kādā līgums tiek reģistrēts zemesgrāmatā un kurš veic visas tam nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu (izziņa no pašvaldības par lietošanas veidu un tml.);
  • Maksa apmēru (EUR) par apbūves tiesību (ar vai bez PVN) un samaksas termiņu;
  • Līgumā jānorāda, kas notiek ar ēku pēc apbūves tiesību beigām (tā ir nojaucama, aizvācama vai pāriet zemes gabala īpašnieka īpašumā bez atlīdzības). Ar aizvākšanu parasti saprot ēkas vai būves aizvākšanu no zemes īpašuma, gadījumos, kad tas ir iespējams to nebojājot (būves bez pamatiem, konteinera tipa būves).

 

Mēs Jums sniegsim juridisko atbalstu līguma sagatavošanai, lai Jūsu darījums noritētu bez liekiem sarežģījumiem.

 

Līguma veidsLīgums par apbūves tiesību nodibināšanu
Neaizpildīts Apbuves tiesību nodibināšanas līguma paraugs 4,90 EUR
Aizpildīts Apbūves tiesību nodibināšanas līguma paraugs konkrētajam klienta darījumam 100,00 EUR