Nekustamā īpašuma pirkuma līgums

  >    >  Nekustamā īpašuma pirkuma līgums

Nekustamā īpašuma pirkuma līgums ir līgums ar, kuru viena līguma puse (pārdevējs) pārdod otrai līguma pusei (pircējam) sev piederošo nekustamo īpašumu. Līguma struktūra ir atkarīga no nekustamā īpašuma veida, kurš tiek pārdots (dzīvoklis, zeme, māja ar zemi, komercplatība, lauksaimniecības zeme, meža zeme utt.). Internetā ir plaši pieejami daudz pirkuma līguma paraugu, taču izmantojot nepareizo formu, puses neatrunā būtiskos pirkuma līguma noteikumus, kas būtu svarīgi. Piemēram, dzīvokļu iegādes pirkuma līgums atšķirsies no zemes pirkuma līguma.

 

Pirms pirkuma līguma noslēgšanas ir nepieciešams iepazīties ar nekustamā īpašuma sastāvu zemesgrāmatā, pārliecināties vai tam nav pircējam nezināmi apgrūtinājumi, kuru dēļ iegāde var būt apgrūtinoša vai vispār īpašums kļūst mazāk vērtīgs, noskaidrot vai kādam ir pirmpirkuma tiesības (pašvaldībai, kopīpašniekiem utt.).

 

Būtiskās lietas, kas jānorāda nekustamā īpašuma pirkuma līgumā:

  • Līguma priekšmetā ir svarīgi pareizi atrunāt nekustamo īpašumu, kurš tiek pārdots;
  • Pirkuma maksa un samaksas kārtība. Ja pirkuma maksa tiek maksāta par daļām – riski ir gan pircējam, gan pārdevējam un tos ir svarīgi apzināties un skaidri noteikt līgumā;
  • Būtiski ir noteikt, kad pircēja īpāsuma tiesības tiek reģistrētas zemesgrāmatā, ja pirkuma maksa tiek maksāta pa daļām, kā arī, kad īpašumam ir uzlikta bankas hipotēka, kurš to veic un maksā valsts nodevas un izdevumus par notāra pakalpojumiem;
  • Pirmpirkuma tiesības, ja tādas ir;
  • Kārtība kādā nekustamais īpašums tiek nodots pircējam;
  • Gadījumi, kuros pirkuma līgums var tikt izbeigts;
  • Strīdu izšķiršanas kārtība (vai ir paredzēta šķīrējtiesas klauzula).

 

Katrs nekustamā īpašuma darījums ir individuāls un atkarīgs no nekustamā īpašuma veida, līguma pušu vēlmēm, vai tajā ir iesaistīta kāda trešā persona (hipotēkas ņēmējs (banka)) un darījuma kopējā rakstura.

 

Mūsu juristu komanda palīdzēs Jums sagatavot pirkuma līgumu, ņemot vērā Jūsu darījuma raksturu un būtiskās sastāvdaļas, lai darījums noritētu veiksmīgi un bez sarežģījumiem.

 

Līguma veidsPirkuma līgums
Neaizpildīts Pirkuma līguma paraugs 3,90 EUR
Aizpildīts Pirkuma līguma paraugs konkrētajam klienta darījumam70,00 EUR

BUJ

1. Kad tiek slēgts pirkuma līgums?

Pirkšanas pārdošanas līgums parasti tiek slēgts darījumos ar nekustamo īpašumu, piemēram, pērkot vai pārdodot zemi, māju, dzīvokli vai cita veida nekustamo īpašumu.

2. Vai viens līguma paraugs der visiem īpašumu veidiem?

Noteikti nē. Līguma nosacījumi būtiski atšķiras, ja tiek pirkta zeme, māja vai dzīvoklis. Nekustamā īpašuma pirkuma līgums ir atkarīgs no tā, kāda veida nekustamais īpašums tas ir.

3. Starp ko var tikt slēgts pirkuma pārdevuma līgums?

Var tikt slēgts gan pirkuma līgums starp fiziskām personām, gan arī starp fizisku un juridisku personu vai tikai juridiskām personām. Pirkuma-pārdošanas līgums nosaka gan veidu, kā notiek nekustamā īpašuma īpašnieku maiņa, gan arī citus būtiskākos nosacījumus, piemēram, par uzkrāto parādu segšanu u.tml.

4. Kā var tikt noslēgts pirkuma līgums uz nomaksu?

Ja pārdevējs piekrīt, tad, pārdodot nekustamo īpašumu, var tikt arī slēgts pirkuma līgums pie notāra par nomaksu. Tas nozīmē, ka pircējs pirkuma summu samaksā noteiktā termiņā, kas var būt pat vairāki gadi. Līgumu stingri ieteicams sagatavot pie profesionāļiem un slēgt pie notāra, lai veiksmīgi aizsargātu savas intereses.

5. Kā noskaidrot svarīgāko par nekustamo īpašumu, pirms tiek slēgts pirkuma līgums?

Pirms nekustamā īpašuma iegādes jāapskata par to atrodamā informācija zemesgrāmatā – tur būs redzams īpašnieks, precīzs sastāvs, iespējamie apgrūtinājumi u.tml., kā arī kadastrālā vērtība.

6. Kurš maksā valsts nodevas un sedz izdevumus par notāra pakalpojumiem?

To var paredzēt pirkuma līgumā. Stingras kārtības šajā jautājumā nav. To sedz vai nu viena vai otra puse, vai arī abi kopā.