Pārtikas uzņēmuma reģistrācija

  >    >  Pārtikas uzņēmuma reģistrācija

Būtiskākie aspekti Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas procesā:

 • PVD (Pārtikas veterinārā dienesta) reģistrācija nepieciešama uzņēmumiem kura komercdarbība iesaistīta jebkādā saskarsmē ar pārtiku;
 • Uzņēmuma reģistrācijai PVD jāiesniedz aizpildīts iesniegums, kuram jāpievieno telpu inventarizācijas plāns, zemes robežu plāns un nomas līgums vai īpašuma tiesību apliecinošs dokuments, kā arī iesniedzēja personas apliecinoša dokumenta kopija;
 • PVD reģistrē uzņēmumu 5 darba dienu laikā, piešķirot reģistrācijas Nr.
 • Dokumenti tiek iesniegti elektroniski, nosūtot uz e-pastu vai iesniedzot portālā latvija.lv. Iespējams iesniegt arī klātienē PVD teritoriālajā struktūrvienībā;
 • DSSLegal pakalpojums ietver:
  • telpu dokumentācijas pārbaudi to atbilstībai uzņēmuma reģistrācijai;
  • iesnieguma aizpildīšana;
  • komunikācija ar PVD;
 • IZMAKSAS:
  • Reģistrācijas PVD bez valsts nodevas;
  • 80 EUR DSSLegal pakalpojuma izmaksas Reģistrācijas procesā