Izbeigta Coo Culte lieta – ar nopirktu kleitu drīkst rīkoties pēc saviem ieskatiem.

Izbeigta Coo Culte lieta – ar nopirktu kleitu drīkst rīkoties pēc saviem ieskatiem.

Ar š.g. 27. februāra Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas lēmumu ir apmierināts Ģenerālprokuratūras prokurora protests. Protests ir par pagājuša gada Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu administratīvā pārkāpuma lietā, ar kuru sievietei, kura iznomāja Latvijā radītā zīmola “Coo Culte” kleitas uzlika 300 eiro sodu.

Apgabaltiesa piekrita protestā norādītajiem argumentiem, ka ar brīdi, kad autors personīgi pārdot savas “Coo Culte” kleitas tās ir oriģinālas un likumīgi iegādātas! Persona, kura tās ir iegādājusies kļūst par kleitu likumīgo īpašnieci, ar tiesībām ar tām rīkoties pēc saviem ieskatiem (likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 5.panta otrās daļa un Autortiesību likuma 32.pants).