Ziņas par sabiedrības reģistrēto patieso labuma guvēju (PLG) ir bez maksas.

Ziņas par sabiedrības reģistrēto patieso labuma guvēju (PLG) ir bez maksas.

Ar 2020.gada 7.janvāri ziņas par patiesajiem labuma guvējiem (PLG) reģistros (lursoft.lv vai firmas.lv) ir iespējam saņemt bez maksas.

Atgādinām, ka juridiskai personai savs PLG ir jāatklāj un jāreģistrē Uzņēmuma reģistrā, pretējā gadījumā sabiedrība tiks izslēgta no reģistra.

Turklāt grozījumi Krimināllikumā kopš 2019.gada jūlija ir papildināti ar 195.1 pantu, kas paredz sodu par apzināti nepatiesa PLG norādīšanu Uzņēmumu reģistram. Sods var būt brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods. Ja radīts būtisks kaitējums valstij vai uzņēmējdarbībai, vai ar likumu aizsargātām citas personas interesēm, soda apmērs ir brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods.