E-adreses reģistrācija.

E-adreses reģistrācija.

Ar 2020. gada 01. janvāri visām juridiskām personām jābūt reģistrētai elektroniskajai adresei. E-adreses mērķis ir nodrošināt drošu un ērtu oficiālo saziņu starp juridiskām personām un valsts iestādēm. Turpmāk valsts iestādes dokumentus vairs nesūtīs pa pastu uz juridisko adresi. Saziņa notiks slēgtas elektroniskas vides ietvaros, izslēdzot risku dokumentu nozaudēšanai saziņas procesā. Tāpat saziņa kļūst krietni efektīvāka, būtiski ekonomējot saziņas laiku.

E-adrese reģistrējama portālā Latvija.lv. Uzņēmuma paraksta tiesīgā persona sadaļas “Ē-adreses pieteikuma forma” apakšsadaļā “Jurridiskās personas” veic prasītās darbības e-adresi izveidošanai un apstiprināšanai.