150000 EUR sods par fizisku personu datu aizsardzības pārkāpumiem!

150000 EUR sods par fizisku personu datu aizsardzības pārkāpumiem!

150000 EUR ir šobrīd lielākais DVI (Datu Valsts inspekcijas) piemērotais sods par pārkāpumiem fizisku personu datu apstrādē. Interneta veikals neievērojot datu apstrādes pamatprincipus un datu subjekta tiesības būtiski pārkāpa ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas nosacījumus.