Zemes nomas līgums

  >    >  Zemes nomas līgums

Zemes nomas līgums tiek slēgts gadījumos, kad tiek iznomāts nekustamais īpašums uz, kura neatrodas ēkas vai būves. Gadījumos, kad zeme pieder vienam līdzējam, bet ēka vai būve otram līdzējam ir slēdzams līgums par apbūves tiesību nodibināšanu (skatīt citā sadaļā).

 

Būtiskās lietas, kas jānorāda zemes gabala nomas līgumā:

  • Informācija par nekustamo īpašumu zemes gabalu, kas pieejama zemesgrāmatā;
  • Nomas termiņu;
  • Mērķis kādam zemes gabals tiks lietots (komercdarbības veids vai, piemēram, lauksaimniecības vajadzībām);
  • Nomas maksas apmēru (skaidri norādot ar vai bez PVN, ja nomnieks ir PVN maksātājs) un datumu, kad tas jāmaksā;
  • Drošības naudas apmērs, ja tāda tiek piemērota, un tās izmantošanas kārtību un atmaksas termiņu;
  • Līdzējiem ieteicams skaidri atrunāt tiesības un pienākumus, kādi tiem varētu būt konkrētā zemes gabala izmantošanā, atkarībā no tā izmantošanas veida un mērķa;
  • Jānorāda vai zemes nomas līgums tiks reģistrēts zemesgrāmatā (ja tiek reģistrēts zemesgrāmatā, tad tas ir saistošs arī nākamajam zemes gabalu īpašniekam, ja iznomātājs zemes gabalu atsavina (piem., pārdod) kādam citam);
  • Kā pielikums parasti līgumam tiek pievienots zemes gabala robežu plāns.

 

Mēs Jums sniegsim juridisko atbalstu zemes gabala nomas līguma sagatavošanai, lai Jūsu darījums noritētu bez liekiem sarežģījumiem.

 

Līguma veidsZemes gabala nomas līgums
Neaizpildīts Zemes nomas līguma paraugs 25,00 EUR
Aizpildīts Zemes nomas līguma paraugs konkrētajam klienta darījumam 70,00 EUR

BUJ

1. Kad tiek slēgts zemes nomas līgums?

Zemes nomas līgums starp fiziskām personām, starp juridiskām personām vai starp fizisku un juridisku personu tiek slēgts tad, ja tiek iznomāta zeme, uz kuras neatrodas nekādas ēkas vai būves. Kā arī – ja šī zeme tiks izmantota kādas komercdarbības veikšanai.

2. Kas jānorāda nomas līgumā?

Viena no svarīgākajām lietām, ko nedrīkst aizmirst ietvert nomas līgumā – informācija par to, kādam tieši mērķim zemes gabals tiks izmantots. Pārējā informācija ir līdzīga kā citos līgumos. Šaubu gadījumā līguma sastādīšanu labāk uzticēt profesionāļiem.

3. Vai zemes nomas līgums tiek reģistrēts zemesgrāmatā?

Tas nav obligāti, taču tas var tikt darīts. Tas atkarīgs no pārējiem apstākļiem, kas paredzēti nomas līgumā.

4. Vai ir pieejams zemes nomas līgums bez atlīdzības?

DSS Legal par nelielu samaksu piedāvā zemes nomas līguma paraugu, kas var tikt izmantots, lai precizētu detaļas un uz šī līguma bāzes izveidotu savu līgumu. Tomēr šaubu gadījumā ieteicams tomēr vērsties pie profesionāļiem.

5. Vai nomas līgumam nepieciešams arī zemes robežu plāns?

Ieteicams. Zemes robežu plāns ir jāpievieno klāt pie nomas līguma kā pielikums.

6. Kas jāparedz nomas līgumā?

Svarīgi rakstiski atrunāt abu pušu tiesības un pienākumus. Tie katrā situācijā var būt atšķirīgi, tādēļ ieteicams konsultēties ar speciālistiem par savu individuālo gadījumu.