Changes in the commercial register

  >    >  Changes in the commercial register

 • COSTS:
  • COSTS OF OUR SERVICES – 50 EUR

 

 • STATE FEES:
  • Registration fee (CHANGE OF NAME,) – 35 EUR
  • Registration fee (CHANGE OF PARTICIPANT,) – 18 EUR
  • Registration fee for 2 and more changes – (CHANGE OF PARTICIPANT,) – 35 EUR
  • Fee for publication in the Government newspaper – 9.25 EUR
  • Fee for on-site submission – 4 EUR (does not apply if electronically signed documents are submitted)

 

 • TOTAL FEES: EUR 48.25

Notary fees for certification of one signature – 9 EUR (not required if electronically signed documents are submitted)

Please fill in the information we need to register the changes you need in a commercial register:

 

 


CHANGE OF NAME
CHANGE OF PARTICIPANTS (OWNERS)
CHANGE OF BOARD / CHANGE OF REPRESENTATION
CHANGE OF COUNCIL
REGISTRATION OF THE TRUE BENEFICIARY
CHANGE OF LEGAL ADDRESS
INCREASE OF CAPITAL
REDUCTION OF SHARE CAPITAL
JURIDISKA PERSONA
FIZISKA PERSONA (LR REZIDENTS)
FIZISKA PERSONA (LR NEREZIDENTS)JURIDISKA PERSONA
FIZISKA PERSONA (LR REZIDENTS)
FIZISKA PERSONA (LR NEREZIDENTS)Valdes priekšsēdētājs vai
Valdes priekšsēdētājs vai (LR NEREZIDENTS)atstājis amatu (lūdzu aizpildīt arī sadaļu „valdes locekļu skaita izmaiņas”)
mainījusies informācija par personu (vārda vai uzvārda maiņas gadījumā)
sācis veikt pienākumus (lūdzu aizpildīt arī sadaļu „personas tiesības pārstāvēt sabiedrību” un „valdes locekļu skaita izmaiņas”)
mainīts amata nosaukums
mainīts pilnvarojuma apjoms (valdes locekļu pārstāvības tiesību apjomam ir jāatbilst statūtos noteiktajam, ja izmaiņu rezultātā tas mainās, lūdzu, norādiet kāds ir mainītais pārstāvības apjoms katram valdes loceklim (tiesības pārstāvēt kopīgi vai atsevišķi))ir tiesības pārstāvēt tikai atsevišķi ”)
ir tiesības pārstāvēt kopīgi ar visiem
ir tiesības pārstāvēt kopīgi ar vismaz 1 valdes locekļiem
ir tiesības pārstāvēt kopīgi ar valdes priekšsēdētājuValdes priekšsēdētājs vai
Padomes priekšsēdētajā vietnieks vai
Padomes loceklisizmaiņas padomes sastāvā (jānorāda padomes sastāvs, kāds tas ir pēc izmaiņām)
izmaiņas informācijā par padomes locekli (jānorāda informācija par padomes locekli, kāda tā ir pēc precizēšanas)
pieteikumu izmaiņām iesniedz padomes loceklis, kas amatu atstājis pēc paša vēlēšanās (jānorāda informācija par personu, kas atstāj amatu pēc paša vēlēšanās)NAUDAS IEGULDĪJUMS (ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas)
MANTISKAIS IEGULDĪJUMS (tā apmērs tiek noteikts ar sertificēta mantiskā vērtētāja atzinuma saņemšanu)
Ieskaitot daļu no uzņēmuma nesadalītās peļnas
JURIDISKA PERSONA

FIZISKA PERSONA (LR REZIDENTS)FIZISKA PERSONA (LR NEREZIDENTS)


DAĻU DZĒŠANA
DAĻAS NOMINĀLVĒRTĪBAS SAMAZINĀŠANA

BUJ

1. Kādas izmaiņas var veikt SIA?

Ja kopš SIA dibināšanas ir mainījušies kādi būtiski apstākļi, tad arī pašā SIA ir jāveic izmaiņas. Tās var būt, piemēram, dalībnieku maiņa, nosaukuma maiņa, valdes maiņa, padomes maiņa, patiesā labuma guvēja reģistrācija, juridiskās adreses maiņa, pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana.

2. Vai pastāv ierobežojumi, cik bieži drīkst veikt izmaiņas?

Īsti ierobežojumu nav, taču jāņem vērā, ka visas izmaiņas ir saistītas ar valsts nodevām. Ja paredzēts veikt vairākas izmaiņas, ieteicams tās visas veikt vienā reizē, tādējādi būs jāmaksā tikai viena reģistrācijas nodeva.

3. Kādi ir pamatkapitāla palielināšanas noteikumi?

Pamatkapitāla lieluma maiņu nepieciešams reģistrēt. Kā arī – šis jaunais pamatkapitāls ir jāiemaksā uzņēmuma kontā. Ja ir papildu neskaidrības, sazinieties ar DSSLegal.

4. Kas var veikt izmaiņas SIA?

Izmaiņas var veikt jebkurš SIA dalībnieks, kuram ir tādas tiesības.

5. Vai SIA var mainīt nosaukumu?

Jā, jau nodibinātam SIA var mainīt nosaukumu. Par to ir jāsamaksā valsts nodeva 35 eiro apmērā, nodeva par publikāciju Latvijas Vēstnesī 9,25 eiro apmērā, kā arī – ja nav iespējams parakstīt dokumentus elektroniski, tad arī nodevas par iesniegšanu klātienē un notariālu paraksta apliecināšanu.

6. Kā veikt izmaiņas SIA?

Visvienkāršākais un ērtākais veids – izmantojot DSSLegal pakalpojumus. Tīmekļvietnē ir vienkāršas un viegli saprotamas veidlapas, pēc kuru aizpildīšanas DSSLegal paveiks visu pārējo.